Tłumacz

Małgorzata Bobak

Tytuł: Brzydka
Autor: Małgorzata Bobak
Projekt okładki: Arkadiusz Salawa
Fotografie: Stanisław Bobak, Marzena Darul, Damian Pawela, Małgorzata Bobak
Wydawca: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna Sandomierz
Rok wydania: 2012
ZAMÓW U AUTORA


Tytuł: Żywot pliszki
Autor: Małgorzata Bobak
Projekt okładki, posłowie: Barbara Mazurkiewicz
Fotografie: Małgorzata Bobak
Wydawca: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezjalna Sandomierz
Rok wydania: 2012

ZAMÓW U AUTORA 

1 komentarz: